Tvärkonstruktioner kan sägas är Poly. Han bor  på Färingsö utanför Stockholm där även basen för hans arbete finns.