En studie i statisk och dynamisk uppspänningsbelastning för en lindansställning utförd av Ulf Poly Nylin och Anders Freudendahl i oktober 2009. Studien inkluderar variabler så som golvtryck och infästningsvinklar. Studien kan läsas i sin helhet här Lindansställning & verkligheten

statisk/dynamisk uppspänningsbelastning