Poly kan även hjälpa till med besiktning av riggningar, infästningar mm
Han håller, om än mycket sporadiskt, även kurser inom riggteknik och fallskydd ock kan tas in till skolor för föreläsningar mm
Det finns även möjlighet att ta del av Polys kunskaper i form av konsulteringar inom konstruktion och rigg.
Om intresse finns kontakta Poly